Vật Phẩm - Wild Pass & Chìa Khoá

Đây là wildpass mùa mới nhất bản xịn mini 570 wildcore.